Friss hírek

betöltés...

Cégalapítás


Cégalapítással kapcsolatos információk
Cégalapítás előtt érdemes alaposabban utánajárni a lehetséges cégformáknak, ugyanis más-más feltételekkel lehet megalapítani őket, és eltérő összegű törzstőke szükséges létrehozásukhoz. Írásunkban röviden összefoglaljuk az egyes cégformák jellemzőit, megalapításuknak a feltételeit, de a cégalapítás előtt érdemes alaposabban megismerkedni a gazdasági társaságokról szóló törvény alapjaival is.

Kft. – Korlátolt felelősségű társaság
A jogi személyiséggel rendelkező Kft hazánkban az egyik leggyakrabban választott cégforma. Megalapításához minimum 500 ezer forint törzstőke szükséges (ez egyaránt lehet készpénz és apport is). A bejegyzési kérelem beadásáig legalább a pénzbeni hozzájárulások felét be kell fizetniük a tagoknak a társaság javára. A kft megalapítása jogi képviselő közreműködésével történhet csak. A megalakításhoz szükséges társasági szerződést, illetve alapító okiratot készíteni, és ezt közjegyző, vagy ügyvéd által közokiratba vagy magánokiratba kell foglalni.

Bt. – Betéti társaság
A betéti társaság tagjai közül legalább az egyik tagnak felelősséget kell vállalnia saját teljes vagyonával a társaság vagyona által nem fedezett kötelezettségekért, ő a beltag. Egy betéti társaságban több beltag is lehet. Emellett kell lennie minimum egy kültagnak is, aki csak a szerződésben vállalt vagyoni betétjére vállal felelősséget. Ezt a cégformát alacsony kockázattal járó üzleteknél választják elsősorban, hiszen elég nagy rizikót jelent, ha a teljes vagyonnal felelni kell. A Bt bejegyzésére vonatkozó kérelmet az alapító okirat aláírásától számítva 30 napon belül be kell küldeni a cégbírósághoz. Bt esetén az eljárási illeték 50 000 Ft, szerződésmintával történő alapítás esetén pedig 15 000 Ft, ehhez jön még hozzá az ügyvéd, illetve a közjegyző munkadíja és a közzétételi költségtérítés, ami 14 000 Ft.

Zrt.,Nyrt. Zártkörűen működő részvénytársaság, Nyilvánosan működő részvénytársaság
A részvénytársaság olyan cégforma, amely adott számú és névértékű részvényből összeadódó alaptőkével indul, és amelynél a részvényes felelőssége a részvények értékére (névértékére vagy a kibocsátási értékére) terjed ki. A részvénytársaságok működtethetőek zárt körben és nyilvánosan is. Megalapításukhoz rendelkezni kell a törvénybe foglalt összegű alaptőkével, jelenleg ez zrt esetén 5 millió forint, nyrt esetén pedig 10 millió forint. A részvénytársaságok megalapítása sem olcsó mulatság, összesen mintegy 200-250 ezer forintba kerül. A részvénytársaság megalapítása és fenntartása sokba kerül, ugyanakkor ez az egyetlen lehetősége a tőzsdére lépésnek, emellett ez a cégforma tiszteletet ébreszthet az üzleti partnerekben.

Egyéni vállalkozás
Talán az egyéni vállalkozás megalapítása a legegyszerűbb, a területileg illetékes okmányirodában lehet kiváltani. Az egyéni vállalkozás megalapítása 10 000 Ft-ba kerül, emellett erkölcsi bizonyítvány is szükséges hozzá, ez 2000 Ft-ba kerül.