Friss hírek

betöltés...

Fogalom meghatározások


Cég: azt a jogalanyt nevezzük cégnek, ami üzletszerű tevékenység folytatása miatt jön létre azzal, hogy bejegyzik a cégnyilvántartásba.

Cégjegyzék: A cégjegyzékben tartják nyilván a bejegyzett cégek legfontosabb adatait és a cégek életében bekövetkező jelentősebb változásokat. A cégjegyzék adatai nyilvánosak, a nyilvánosságról pedig a cégbíróság, a céginformációs szolgálatok és a cégközlönyben történő megjelenés gondoskodik. A cégjegyzék minden cég esetében tartalmazza a cégjegyzékszámot, a cég nevét, a létesítő okirat keltét, a cég székhelyét, jegyzett tőkéjét és tevékenységét, valamint a képviselet módját, a képviseletre jogosultak nevét, az adószámot és a statisztikai számjelet.

Cégirat: a cégiratok a cégjegyzékben lévő adatok igazolását szolgáló okiratok, ezek benyújtására a cégeket törvény kötelezheti (például hitelkérelem esetén).

Cégmásolat: a cégmásolat tartalmazza az érintett cégről a cégjegyzékben lévő valamennyi bejegyzést: adatokat, és a cég életében bekövetkező változásokat. A cégmásolatban szerepel a cégjegyzék valamennyi fennálló és törölt adata.

Közokirat: A közokiratok olyan bizonyító erejű dokumentumok, amelyeket valamely hatóság (bíróság, és egyéb hatóságok, közigazgatási szervek) ügykörén belül állítottak ki. Egyaránt lehetnek elektronikus vagy papír alapú dokumentumok. A közokirat bizonyítja a benne szereplő adatok és határozatok valóságát.

Cégkivonat: olyan papír alapú, vagy elektronikus dokumentum, amely a cégjegyzék hatályos, fennálló adatait tartalmazza.

Cégbizonyítvány: a cégjegyzék kérelmező által kért adatait tartalmazó dokumentum. Fennálló és törölt adatokat is tartalmazhat, továbbá azt is jegyzik benne, ha valamelyik kérdéses bekezdés nem szerepel a cégjegyzékben.